Latest NewsUpcoming EventsHistory

Nau mai, haere mai, haere mai, haere mai ki o tatou ipurangi o Tokitareke Marae.
 

Welcome to the internet site of Tokitareke Marae.

 

Looking across to the Te Mahoe Dam from Tokitareke
 
 

'Ko Warahoe te Awa

Ko Warahoe te Tangata'

Warahoe hapu was in existence in the1860s. By 1900 it had ceased to exist due to the outcome of the tribal land wars.  Remnants of its members became integrated into other hapu that had survived the tribal wars.  They, like the other hapu, suffered loss of lands confiscated by the government.

When Te Runanga o Ngati Awa became a Trust in the year 1988, Warahoe was revived as a hapu, thus becoming one of the twenty-two hapu that forms the iwi of Ngati Awa.  Warahoe has been a supportive hapu of Te Runanga with a register of members sympathetic to its plight of not having a full, physical representation of a marae.  It does have a marae site registered as Tokitareke.

The last known kainga that Warahoe settled on before confiscation in 1865, was at Tokitareke, a pa about a kilometre downstream from the Matahina dam.  

 Currently Warahoe hapu is still plodding on to the establishment of a complete marae.  Tokitareke Pa was the turangawaewae and stronghold of Warahoe from 1700 to 1817, the year when Warahoe along with Hamua were sent into exile by Te Rangikawehea.

Today, 'Te Punga', our caretaker cottage is on the site

(The history of this pa site and its occupation by Warahoe is well documented in Elsdon Best's TUHOE, Vol.one.)

 

 Tētahi o ngā waiata a Warahoe

 Sung to the tune of "Rose in Her Hair"

 

Warahoe Tangata

 Listen here: soundcloud.com/reotuarua/warahoe-song/s-SFwzV

Warahoe te awa
Warahoe tangata
Anei ra matau
Ngā uri whakaheke
E aroha nei
Ki ngā tīpuna e
Kua mene ki te po
Warahoe te awa
Warahoe tangata
 
Maranga mai e te iwi
Whakatu tangata
Whakaaratia ake
Te mana Māori e
Anga hau te titiro
Ki te rangatahi
E huri noa ana e
E rere kau ana i
Te ngaro taiheke e
 
He aha ra te oranga
Ui mai ui mai
Kei ngā whakatauaki
A ngā tīpuna e
Whaia ko te aroha
Ko te tumanako
Whakamoemititia
Kei te Ariki nui
Te ara oranga e

 

One of the most interesting love stories within Warahoe's history is one relating to one of Warahoe's rangatira - ko Hikareia tona ingoa.

Hikareia had a daughter called Miro who fell in love with a warrior who was not permitted to be her lover. In her sorrow and pining for the one she loved she took the Warahoe waka named Te Punga-i-Orohia, chanting a love song while rowing out on the river. Then, using two stones that she had hidden attached to her to weigh herself down, she slipped over the side as her waiata ended.   That chant became a well sung waiata by the Warahoe people.

 

Te Punga-I-Orohia
Tēra, Matariki whakakau ana mai,
Ngā mata kaha koia,
Kai runga ahau o te pua o toku nei waka,
O Te Punga-i-Orohia ee
 
He rimu anō, ka motu ki tawhiti ee,
E taea te huri mai o te tinana, ki te tau e
He moe ki te pō…
 
I konei to wairua, (e) haramai noa nei e,
I whakaoho i te moe….
 
To kiki waewae, i rāngona i au e,
Tohu ake ai au ko Hikareia koi a rā…
 
Titiro ki ahau e, kā hei ōna mata,
Ki rau o te wahine rā e…
 
Mā wai hoki koe e, nui manako atu e,
He tau nā te tangata, ka haramai ka ruha ee i
 
 
 
The Polished Anchor Stone
 
Behold the Pleiades eyes abeam
Upon me aboard the prow of my canoe
Te Punga-i-Orohia
 
I, a seaweed severed to the distance
Never to accomplish the return of my loved one
Asleep in the night
 
Your spirit comes to awaken the slumber
Your silenced feet I heard
Yet to foretell twas Hikareia
 
Gazing at me his sight to satisfy
The disenchantment of woman
Who indeed will yearn for you o beloved of men
To come to be discarded

 

 

 

 If you have any ideas or comments about the site please send to kmokomoko@yahoo.com
Nga mihi ki a Koutou katoa